Fundusze Europejskie inteligentny Rozwój

Informujemy że dnia 03.07.2020 firma CMT Chojnice Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: POIR.03.01.00-22-0051/20-00
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu: 280 293,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 280 293,09 PLN (100%)